Żółta tablica informacyjna

Żółta tablica informacyjna

Na terenie większości budów lub rozbiórek, które wymagają pozwolenia urzędowego, musi zostać umieszczona tablica informacyjna. Każda osoba, która buduje dom lub garaż musi posiadać właśnie taką tablicę. W przypadku mniejszych prac budowlanych takich jak wymiana ogrodzenia, stawianie niewielkiego budynku gospodarczego (na przykład komórki na narzędzia) lub remontowanie domu lub mieszkania, tablica informacyjna nie jest wymagana, ponieważ nie wymagane jest pozwolenie na budowę. Oczywiście istnieją takie sytuacje wyjątkowe, w których urząd wraz z wydaniem pozwolenia wymaga od inwestora umieszczenia tablicy informacyjnej. Za powieszenie tablicy odpowiedzialny jest kierownik budowy, chociaż koszty jej kupna ponosi oczywiście inwestor. Najważniejszą rzeczą jest, aby wiedzieć jaki kształt i kolor powinna mieć, oraz co powinno się na niej znaleźć. Po pierwsze, tablica informacyjna umieszcza się na terenie budowy w miejscu bardzo widocznym, najlepiej od strony drogi publicznej lub dojazdu innej drogi. Wysokość powinna być dostosowana do możliwości odczytania. Materiał do wykonania tablicy powinien być sztywny, najlepiej aby była to żółta płyta, w kształcie prostokąta o wymiarach 90cm × 70 cm. Napisy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, a wielkość liter (koniecznie czarnych) ma mieć wysokość co najmniej 4 cm. Informacje jakie zazwyczaj wymagane są na tablicy informacyjnej to między innymi: rodzaj robót budowlanych, adres prowadzenia robót, numer pozwolenia na budowę, dane kontaktowe organu nadzorującego, dane personalne i kontaktowe inwestora, wykonawców, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora, oraz projektantów.

[Głosów:1    Średnia:5/5]