Zagrożenia ludzi pożarem

Zagrożenia ludzi pożarem

Także pożar wydaje się być ogromny zagrożeniem dla społeczeństwa, ludzi. Dlatego podczas tworzenia projektów budowlanych uwzględnia się dokładne działania. To one mają na celu utworzenie budynków z wysoką oceną odporności przeciwpożarowej. A kategoria zagrożenia ludzi pożarem dotyczy stopnia niebezpieczeństwa pod względem użytkowania, możliwości ewakuacji ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, budynkach mieszkania zbiorowego, budynkach użyteczności publicznej. Taki podział jest przedstawiony w postaci ZL I-ZL. Dlatego ZLI, to budynki przeznaczone dla ponad 50 osób, którzy nie są ich stałymi użytkownikami, dla ludzi o ograniczonej możliwości poruszania się. Następnie ZLII, to budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. Do nich możemy zaliczyć żłobki, szpitale, domy dla osób starszych, przedszkola, zakłady pogrzebowe. Jeszcze występuje ZLIII dla użyteczności publicznej, ZLIV jako mieszkalne oraz ZLV dla mieszkania zbiorowego. Dokładnie widać, jaka tutaj następuje kategoryzacja. Zapewne takie zagrożenia wydają się być o wiele większe w budynkach, które nie są odpowiednio zabezpieczone przed pożarem. Dlatego w naszym domku, mieszkaniu, powinniśmy zastanowić się nad działaniami przeciwpożarowymi. Uwzględnić, czy działanie wszelkich instalacji przebiega pomyślnie.

[Głosów:1    Średnia:4/5]