Wyznaczanie położenia budynku

Wyznaczanie położenia budynku

W dzisiejszych czasach jest tak, że sprawą wyznaczania położenia obiektów budowlanych zajmuje się tylko i wyłącznie służba geodezyjna. W tej kwestii inżynier budowlany pozostaje jedynie odbiorcą tej usługi. Z tego tez względu od inżyniera budowlanego wymaga się, aby posiadał umiejętność oceny poprawności wyznaczenia a w dodatku powinien umieć utrwalić wyznaczone położenie budynku na całkowity czas budowy. Ponadto ważne jest, aby ów fachowiec potrafił wykorzystać wszelakie elementy wyznaczenia i utrwalenia w przeprowadzanych procesach technologicznych, które wiążą się bezpośrednio i pośrednio ze wznoszeniem budynku. Oczywistym jest także fakt, iż wyznaczanie położenia budynku powinno bezwzględnie odbywać się po oczyszczeniu i ogrodzeniu terenu, na którym budynek zostanie zbudowany. Samo wyznaczanie położenia powstającego budynku składa się z kilki etapów. Po pierwsze, określa się jego położenie w planie (w odniesieniu do istniejących punktów państwowej sieci niwelacyjnej i innych punktów wysokościowych) – wytyczanie. Następnie dokonuje się nawiązania wysokościowego oraz utrwalenia. Warto także wiedzieć, że za podstawę wyznaczenia położenia budynku uważa się dokumentację techniczną projektu, która została zatwierdzona przez państwowy nadzór budowlany (w szczególności plan sytuacyjny).

[Głosów:1    Średnia:5/5]