Wymogi dotyczące schodów

Wymogi dotyczące schodów

Rozumie się samo przez się, że budynki posiadające piętra wymagają zastosowania takich rozwiązań, aby umożliwić ludziom wygodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Właśnie, dlatego wszystkie pomieszczenia, które są przeznaczone dla ludzi i znajdują się powyżej bądź poniżej poziomu terenu muszą być wyposażone w schody lub pochylnie. Właśnie w tym sensie rozumujemy klatkę schodową – jest to pomieszczenie ze schodami, które prowadzi do wszystkich kondygnacji. Ponadto niezwykle istotnym jest wymóg, iż budynki, których ilość kondygnacji przekracza pięć powinny oprócz schodów posiadać dźwig elektryczny (windę), do której bezpośredni dostęp jest z klatki schodowej. Oczywiście wybudowanie schodów też nie może odbywać się na zasadzie samowolki – istnieje wiele wymogów dotyczących schodów w budownictwie. Pierwszą i zasadniczą regułą jest fakt, iż muszą one odpowiadać potrzebom komunikacji. Wymogi bezpieczeństwa mówią o tym, że elementy schodów nie mogą ulegać awariom podczas zwykłego użytkowania a także podczas ewakuacji czy podczas pożaru. Co więcej, niedopuszczalnym jest, aby awarie schodów zachodziły lawinowo – utrata stateczności jednego elementu powoduje zniszczenie innych. Ponadto w przepisach przeciwpożarowych dotyczących schodów istnieje zapis, który mówi o tym, że oprócz odpowiedniej ognioodporności schodów i klatek schodowych ważne jest, aby w budynkach wysokich zostały zamontowane samoootwierające się klapy odprowadzające dym (w stropodachach nad klatkami schodowymi).

[Głosów:1    Średnia:5/5]