Wykonywanie wykopów budowlanych

Wykonywanie wykopów budowlanych

Wszelkie czynności w dzisiejszych czasach podlegają już praktycznie całkowitemu umaszynowieniu. W kwestii wykonywania wykopów szerokoprzestrzennych jak i wąskoprzestrzennych wszelkie procesy mogą być wykonywane zarówno ręcznie jak i za pomocą maszyn. Aby dokonać poprawnego wyboru sposobu wykonywania wykopu należy ocenić wymiary wykopu a także rozmiar robót. Początkowy etap wykonywania wykopów budowlanych obejmuje odspojenie i transport gruntów. Obu tych czynności można dokonać ręcznie, obu mechanicznie bądź kombinowanie – odspojenie ręczne a transport mechaniczny. Wybierając sposób mechaniczny mamy do wyboru bardzo dużą liczbę różnego rodzaju maszyn budowlanych, które służą właśnie do odspajania, odspajania i transportu a także do samego transportu gruntu. W kwestii prac ręcznych można stosować (w zależności od rodzaju gruntu) kilka rodzajów narzędzi: szufle, łopaty, oskardy, drągi, młoty pneumatyczne a także materiały wybuchowe. Człowiek oczywiście nie jest w stanie wykonać głębokich wykopów bez pomocy maszyn, dlatego też wysokość ręcznego, pionowego przerzutu gruntu nie powinna przekraczać 1,5 metra. W kwestii transportu jest nieco łatwiej: ręczny transport gruntu odspojonego może przebiegać z wykorzystaniem taczek (kilkadziesiąt metrów) bądź koleb wąskotorowych (kilkaset metrów).

[Głosów:1    Średnia:4/5]