Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnicy procesu budowlanego

Na mocy aktualnych przepisów prawnych dotyczących prawa budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są cztery podmioty, a mianowicie: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant oraz kierownik budowy lub kierownik robót. Kluczową rolę w całym procesie budowlanym odgrywa oczywiście inwestor, czyli osoba, która decyduje się postawić budynek na swój użytek. Inwestorem może być każdy z nas decydują jaki budynek chcemy wybudować, gdzie ma stanąć, jakie będzie jego przeznaczenie, wielkość oraz materiały budowlane. Zazwyczaj ogranicza nas budżet i własna wyobraźnia, ale również sztywne przepisy prawne. Najważniejszymi zadaniem inwestora jest bowiem takie zorganizowanie całej inwestycji, aby uwzględniała ona zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto inwestor musi nadzorować opracowanie projektu budowlanego, objęcie kierownictwa budowy, opracowanie planu bezpieczeństwa, wykonanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, a czasami również sam proces ich wykonywania. Oprócz wyżej wspomnianego inwestora, do rozpoczęcia prac budowlanych, konieczne będzie także zatrudnienie trzech pozostałych podmiotów. W przypadku budowy domów jednorodzinnych nie jest wymagana jedynie osoba inspektora nadzoru inwestorskiego, ale warto przemyśleć również jego udział w budowie. Należy pamiętać, że kierownik budowy to nie jest taka sama funkcja co inspektor nadzoru budowlanego, więc nie możemy zatrudnić na to stanowisko jednej osoby. Dopiero po skompletowaniu wszystkich uczestników możemy ruszyć z pracami.

[Głosów:1    Średnia:4/5]