Słów kilka o fundamentach

Słów kilka o fundamentach

Z definicji fundamentu budynku wynika, iż jest to taki element konstrukcji, który przekazuje obciążenia zarówno stałe jak i zmienne na podłoże gruntowe. W większości przypadków jest on wykonywany z betonu, żelbetu, murowany z cegieł lub kamieni, a w przypadku lżejszych budowli z drewna. Odpowiedni dobór fundamentu jest niezwykle ważny, gdyż pod wpływem różnorakich obciążeń związanych z budynkiem dochodzi do odkształceń gruntu a przez to do osiadania budynku. Właśnie z tego względu fundament ma za zadanie zminimalizować osiadanie budynku, zwiększyć jego stateczność, zagwarantować właściwą głębokość posadowienia a także zapewnić ochronę przed zawilgoceniem. Odpowiednie posadowienie natomiast powinno zapewnić minimalne odkształcenia elementów budynku, których granice są przewidziane w projekcie budynku, bezpieczeństwo budowli, jej stateczność oraz zabezpieczenie od jakichkolwiek wód. Oczywiście nie ma złotego środka na każdy typ terenu, dlatego też może się okazać, że żaden rodzaj fundamentu czy sposób posadowienia nie będzie odpowiedni i jedynym rozwiązaniem będzie zmiana lokalizacji budynku. Warto także znać podział fundamentów pod względem sposobu posadowienia. Wyróżnia się fundamenty bezpośrednie, które przekazują obciążenia bezpośrednio na grunt (ławy fundamentowe, stopy fundamentowe, płyty fundamentowe, ruszty fundamentowe, skrzynie fundamentowe, bloki fundamentowe) oraz fundamenty pośrednie, które przekazują obciążenie pośrednio (pale fundamentowe, studnie fundamentowe, kesony, ściany szczelinowe, barety, kolumny, słupy).

[Głosów:1    Średnia:5/5]