Ściany tradycyjne w budownictwie

Ściany tradycyjne w budownictwie

Omawiając ściany pod względem budownictwa należy zacząć od definicji muru. Murem nazywa się ścianę układaną z drobnych elementów. Aby stworzyć konstrukcję, która będzie miała za zadanie przenosić przede wszystkim obciążenia pionowe (pracującą na ściskanie) należy odpowiednio połączyć za pomocą zaprawy kamienie naturalne bądź sztuczne. Ręcznie układane elementy, jak to się dzieje od setek lat, tworzą tak zwane mury tradycyjne. Natomiast ścianą tradycyjną nazywa się ścianę (mur), który tworzą cegły pełne, pustaki, beton wylewany, gruzobeton i wiele innych. Po dziś dzień ściany tradycyjne są wykorzystywane, jako element usztywniający (budownictwo uprzemysłowione), ściany nośne i ściany działowe (budownictwo ogólne i mieszkaniowe). Warto także zwrócić uwagę na fakt, czym tak naprawdę jest cegła. Cegłą bowiem nazywa się po prostu kamienie prostopadłościenne. Układ kamieni prostopadłościennych powinny być odpowiednio układane w zależności od kierunku działających na nie sił (na płask, na rąb, na stojąco, powierzchniami wspornymi podłużnymi bądź poprzecznymi). Ponadto należy pamiętać, że cegły powinny być układane w taki sposób, aby największe powierzchnie leżały na powierzchniach wypornych. Warto także wiedzieć, że układy cegieł w murach (wiązania) podlegają zasadom prawidłowego rozmieszczenia w systemie trzech rodzajów powierzchni podziałowych. Wśród wiązań wyróżnia się: pospolite (blokowe, kowadełkowe), krzyżykowe (weneckie), polskie (gotyckie) oraz wielorzędowe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]