Rodzaje stropów w budownictwie

Rodzaje stropów w budownictwie

Najprościej rzecz ujmując stropem nazywa się poziomy element konstrukcyjny budynku, który oddziela poszczególne jego kondygnacji. W jego skład wchodzą trzy podstawowe części: konstrukcja nośna, podłoga oraz sufit. Na konstrukcji nośnej stropu leży podłoga natomiast sufit może być wykonany bezpośrednio na niej bądź być podwieszony w sposób sztywny, sprężysty lub swobodny. Strop ma kilka głównych, ale zasadniczych zadań do spełnienia, z których wyróżnia się: dźwiganie ciężaru własnego, obciążeń zmiennych a także obciążeń ścian działowych, usztywnianie budynku w poziomie oraz zwiększanie jego sztywności przestrzennej a ponadto niwelowanie przenikania dźwięków i ciepła pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Zadania te mogą być prawidłowo wypełniane, gdy stropy są odpowiednio wytrzymałe, sztywne, ognioodporne, trwałe a także mają właściwą izolacyjność akustyczną i cieplną. Klasyfikacja stropów przewiduje podział ze względu na rodzaj materiału użytego do konstrukcji nośnej – drewniane, żelbetonowe, staloceramiczne, stalowe, ze względu na rodzaj konstrukcji – płytowe, płytowo – żebrowe, gęsto żebrowe, belkowe, grzybkowe, w zależności od przeznaczenia – międzypiętrowe, nad piwnicami, strychowe, stropodachy. Wybór konstrukcji i wariantu stropu zależy w głównej mierze od rodzaju budynku, rozpiętości stropu, wielkości obciążeń mechanicznych. Ważne jest, aby dobór odpowiedniego stropu gwarantował najwyższą ekonomiczność i bezpieczeństwo.

[Głosów:1    Średnia:4/5]