Prace przygotowawcze przed budową

Prace przygotowawcze przed budową

Mając już dwa pierwsze kroki, którymi są uzyskanie pozwolenia na budowę konkretnego obiektu i zgłoszenie terminu rozpoczęcia prac budowlanych, możemy wziąć się za prace. Pamiętajmy o bardzo istotnej rzeczy, jaką jest termin ważności pozwolenia na budowę. Każde pozwolenie, wydawane przez starostwo powiatowe, obowiązuje przed trzy lata od jego wydania, co oznacza, że w tym terminie musimy rozpocząć zgłoszoną budowę. Każda inwestycja tego typu rozpoczyna się pracami przygotowawczymi. Najważniejszy jest fakt, że wystarczy przeprowadzić właśnie te prace, aby budowa została uznana za rzeczywiście rozpoczętą. W ten sposób nasze pozwolenie na budowę na straci ważności. Warto pamiętać o takich zasadach prawnych obowiązujących aktualnie, zwłaszcza w przypadku, gdy nadal jesteśmy w trakcie zbierania funduszy na budowę i nie mamy stuprocentowej pewności, że uda nam się zgromadzić potrzebny budżet tak, aby rozpocząć na czas. Istnieje szereg robót, które uznawane są za prace przygotowawcze. Bez wątpienia każdą inwestycję tego rodzaju należy rozpocząć od geodezyjnego wytyczenia obiektów terenie, wykonania niwelacji terenu pod budowę, zagospodarowania miejsca wraz z tym przeznaczonym na budowę tymczasowych obiektów. Jako praca przygotowawcza uznawane jest również wykonanie wszystkich koniecznych do prawidłowego przebiegu budowy przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Osobą, która jest odpowiedzialna za wszystkie te prace łącznie z zagospodarowaniem placu budowy, jest kierownik robót budowlanych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]