Nieco o wykopach budowlanych

Nieco o wykopach budowlanych

Najprościej rzecz ujmując wykopy budowlane są wykonywane praktycznie w każdym wypadku wznoszenia jakiegokolwiek budynku. W budownictwie występują dwa rodzaje wykopów budowlanych: wykopy szerokoprzestrzenne oraz wykopy wąskoprzestrzenne. Te pierwsze są wykonywane wtedy, gdy wznoszony budynek ma posiadać kondygnacje zlokalizowane poniżej poziomu gruntu (np. piwnice, kondygnacje podziemne, parkingi). W tym celu odspaja się i usuwa grunt z całej powierzchni rzutu budynku (aż do poziomu posadzki). Krawędź dolną tego typu wykopów wykonuje się na zewnątrz lica skrajnej ściany projektowej kondygnacji podziemnej w określonej odległości. Ponadto w ich dnie wykonuje się wykopy wąskoprzestrzenne przeznaczone na ławy bądź stopy fundamentowe. Wykopy wąskoprzestrzenne są wykonywane w przeciwnym wypadku – gdy budowany budynek nie będzie posiadał kondygnacji poniżej poziomu terenu. Polegają one na tym, że odspaja się i usuwa warstwę ziemi o określonej grubości z całej powierzchni rzutu budynku. Standardowo wykopy te wykonywane są w miejscach gdzie będą ściany, słupy a także inne elementy. W tym wypadku wykopy wykonuje się ze ścianami pionowymi lub pochyłymi. Zależne jest to nie tylko od rodzaju gruntu, ale także od występowania wód podziemnych, głębokości samego wykopy a także samego miejsca gdzie wykop jest wykonywany.

[Głosów:1    Średnia:5/5]