remonty

Wymogi dotyczące schodów

Wymogi dotyczące schodów

Rozumie się samo przez się, że budynki posiadające piętra wymagają zastosowania takich rozwiązań, aby umożliwić ludziom wygodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Właśnie, dlatego wszystkie pomieszczenia, które są przeznaczone dla ludzi i znajdują się powyżej bądź poniżej poziomu terenu muszą być wyposażone w schody lub pochylnie. Właśnie w tym sensie rozumujemy klatkę schodową – jest to pomieszczenie ze schodami, które prowadzi do wszystkich kondygnacji. Ponadto niezwykle istotnym jest wymóg, iż budynki, których ilość kondygnacji przekracza pięć powinny oprócz schodów posiadać dźwig elektryczny (windę), do której bezpośredni dostęp jest z klatki schodowej. Oczywiście wybudowanie schodów też nie może odbywać się na zasadzie samowolki – istnieje wiele wymogów dotyczących schodów w budownictwie. Pierwszą i zasadniczą regułą jest fakt, iż muszą one odpowiadać potrzebom komunikacji. Wymogi bezpieczeństwa mówią o tym, że elementy schodów nie mogą ulegać awariom podczas zwykłego użytkowania a także podczas ewakuacji czy podczas pożaru. Co więcej, niedopuszczalnym jest, aby awarie schodów zachodziły lawinowo – utrata stateczności jednego elementu powoduje zniszczenie innych. Ponadto w przepisach przeciwpożarowych dotyczących schodów istnieje zapis, który mówi o tym, że oprócz odpowiedniej ognioodporności schodów i klatek schodowych ważne jest, aby w budynkach wysokich zostały zamontowane samoootwierające się klapy odprowadzające dym (w stropodachach nad klatkami schodowymi).

Istota dachów w budownictwie

Istota dachów w budownictwie

Definicja dachu mówi, że jest to górna i zarazem najwyższa część budynku, której zadaniem jest przykrycie a także osłanianie owego budynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Składa się on z ustroju nośnego a także z pokrycia. Ten pierwszy ma za zadanie formować zarys dachu oraz przenosić obciążenia własne a także śniegu i wiatru na podpory. Pokrycie natomiast jest właściwą osłona izolacyjną dachu, Chroni ona przez wspomnianymi wcześniej niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Pokrycie w głównej mierze jest zbudowane z materiałów trwałych, nieprzepuszczalnych, ogniotrwałych oraz lekkich. Może to być między innymi blacha, dachówka bądź znana wszystkim papa. Rozumie się samo przez się, że pokrycia z mniej szczelnych materiałów muszą mieć większe nachylenie połaci. Tak na przykład dla pokrycia blaszanego kąt nachylenia wynosi ponad dwanaście stopni a dla ceramicznego aż do czterdziestu pięciu stopni. Ponadto istnieje wiele różnych kształtów dachów: jednospadowe (inaczej pulpitowe), dwuspadowe (czyli szczytowe i siodłowe), czterospadowe, namiotowe, uskokowe, mansardowe oraz pilaste. Istnieje także podział dachów ze względu na materiał układu nośnego. Wśród nich wyróżnia się dachy: drewniane, stalowe, aluminiowe i żelbetonowe. Niezwykle ważny jest dobór odpowiedniego typu dachu. Decyzję podejmuje się po analizie rozpiętości i wielkości obciążenia, odporności ogniowej oraz względów estetycznych, użytkowych oraz ekonomicznych.